Disclaimer

Wij besteden veel aandacht en zorg aan onze website. Je mag de informatie op deze website kosteloos consulteren of voor persoonlijk gebruik downloaden en/of reproduceren. Voor alle andere doelen moet je vooraf schriftelijk toestemming vragen en de bron vermelden.

Privacy beleid

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens bij bezoek van de site

Tijdens een bezoek aan de site kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en 'cookies' op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.
Deze gegevens of de cookies worden niet gebruikt om het individueel surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internet browsers laten toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Alle gegevens over surfgedrag kunnen herleid worden tot anonieme statistieken of logboeken. Ze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. De gegevens worden ook niet doorgegeven aan andere organisaties.

Tijdsregistratie bij evenementen

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Naam en voornaam, Leeftijd, Geslacht, Adres, Emailadres, Telefoonnummer, Telefoonnummer voor dringende oproepen, Nationaliteit, Ploeg (indien lid van een ploeg), Deelnemersnummer, Betalingsdetails, Informatie die u ons doorstuurt in het kader van uw communicatie met ons.

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens enkel in het kader van een overeenkomst met jou en voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld worden.

Wij geven jouw gegevens niet aan derden door, behalve aan overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk toegestaan of vereist is, of voor medische of veiligheidsredenen (bijvoorbeeld indien je je tijdens het evenement onwel zou voelen).

Indien de registratie voor rekening van derden is, geven we jouw gegevens aan de organisatoren van die evenementen. In dat geval is die organisatie verder verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens.

Wat doen wij met jouw gegevens?

Jouw inschrijvingen beheren, je betaling ontvangen en klantenondersteuning, o.a.

  • je communicatie in verband met een evenement bezorgen (ook via e-mail of andere middelen) waaronder reserveringbevestigingen, herinneringen aan events en praktische info betreffende die events;
  • het verloop van het evenement beheren, en o.a. om de lokalisatie van de deelnemers toe te laten en voor de veiligheid van het event;
  • een klassement van de deelnemers op te stellen;
  • foto’s, video’s en audiovisueel materiaal van het evenement te nemen;
  • de publieke aankondiging van het klassement en de foto’s, video’s of audiovisueel materiaal op de website van het evenement of op andere mediakanalen

gerechtvaardigde zakelijke belangen

We kunnen je persoonlijke gegevens ook gebruiken om je een informatieve nieuwsbrief te sturen. Je kan op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder e-mailbericht of door contact op te nemen via e-mail of telefonisch.

Hoe lang houden wij je persoonsgegevens bij?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet.

Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. Je hebt ook het recht om je in bepaalde omstandigheden te verzetten tegen het gebruik ervan of om de schrapping en het wissen van je persoonsgegevens te vragen, evenals het recht om een beperking van de verwerking te verzoeken, alsook het recht om de overdracht van je gegevens te vragen, zoals voorzien in de artikelen 15 tot 20 AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking). Hiertoe kan je ons contacteren per e-mail via amos@telenet.be of via het telefoonnummer 0476/89.96.94

E-mail

De inhoud van e-mails en hun bijlage(n) zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien je niet de geadresseerde bent en je een e-mail per vergissing ontvangen hebt, gelieve dan de afzender onmiddellijk te verwittigen en het bericht vervolgens te verwijderen.
Elke e-mail heeft uitsluitend informatieve waarde en kan geen verbintenissen tot stand brengen.

Over ons

Vlamos tijdsregistratie voor kleine en middelgrote evenementen.

Wij leveren professionele startlijsten en klassementen. Jarenlange expertise op vlak van atletiek. Loper, organisator, trainer. gekwalificeerd IAAF opmeter.

Vlamos bvba
André Mingneau
Kortewildestraat 61
8600 Diksmuide
amos@telenet.be
0476/89.96.94

Vraag info of een offerte

Hoewel wij voor het grootste deel loopwedstrijden doen, registreren wij jaarlijks ook een aantal Mountain Bike wedstrijden. We hebben daarvoor ook 200 herbruikbare stuurbordnummers ter beschikking.